Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

9821 2e5e 500

irina-irina-irina:

Monica Bellucci

2188 5242 500
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viayanek yanek

June 18 2017

1409 1c14
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou

June 17 2017

1439 c629 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachrzrzrz chrzrzrz
każdy facet musi zdać sobie sprawę
że to wszystko może zniknąć w
jednej chwili:
kot, kobieta, praca
przednia opona,
łóżko, ściany, pokój;
wszystkie rzeczy
najpotrzebniejsze do życia,
łącznie z miłością
spoczywają na fundamentach z piasku –
i pojedyncze zdarzenie,
nieważne jak od ciebie odległe:
śmierć chłopca w Hongkongu
albo śnieżyca w Omaha...
może przynieść ci zgubę.
cała twoja porcelana rozbije się o
kuchenną podłogę, wejdzie twoja dziewczyna
a ty będziesz stał pijany
w samym środku tego wszystkiego i kiedy zapyta:
mój boże, co tu się stało?
odpowiesz: nie wiem,
naprawdę nie wiem...
— Bukowski
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie viarickymp rickymp
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Andrzej Kotański, Canto
(via poez-ja)
Reposted fromLittleJack LittleJack viarickymp rickymp
3845 8f71
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaPoranny Poranny
2782 018b 500
Reposted fromarturowbfx arturowbfx

June 16 2017

0270 d680
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
5931 8570
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaPoranny Poranny
1575 468e 500
Reposted frombisia bisia viaPoranny Poranny
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaPoranny Poranny
5288 b3dc 500

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viaPoranny Poranny
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacynamon cynamon
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacynamon cynamon
7571 136e
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon

June 14 2017

0657 3815 500

hauntedbystorytelling:

A man appears to be giving fishing lessons to a group of women with their dresses hiked up, ca. 1915 / src: Getty Images

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl