Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

najlepsze wyjście z sytuacji to wyjście
Reposted fromastair astair
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaastair astair
7608 0873
Reposted fromartlover artlover viaastair astair

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaastair astair
opowiadaj!
5609 863f
1409 1c14
najwszystko.
Tags: nick cave nick
4191 c3e4 500
Cudowna Poświatowska :) 
Reposted frombanitka banitka viaslowostwor slowostwor
0870 a20f
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viahopelesslife hopelesslife
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viakerosine kerosine
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakerosine kerosine
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viaslowostwor slowostwor
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasluchaczka sluchaczka
3703 6f21
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasluchaczka sluchaczka
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasluchaczka sluchaczka
9465 fa40 500
Reposted fromikebanako ikebanako viasluchaczka sluchaczka
1921 dbb0 500

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms viacukierpuderx3 cukierpuderx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl