Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

Reposted fromsilence89 silence89 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9897 9d09 500
Reposted fromtwice twice viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
- I zostałem, jak ten idiota, jej przyjacielem. Wiesz, co to znaczy? Że chciałem być blisko niej, ona mnie też, ale nasze: "blisko" oznaczało coś zupełnie innego. Ja miałem do tego niestworzone ilości czasu, siły, a dziś nawet twierdzę, że i masochizmu. 
Widziałem potem kilku innych, młodych, zaciekawionych, zwabionych jej podskórnym płomieniem. Widziałem, jak się puszą, jak się starają - najpierw zwrócić jej uwagę, potem rozłożyć jej nogi. Widziałem te umizgi i myślałem sobie... nie - ja wiedziałem - że ona tak nie lubi. Że lubi coś innego. Że to ją zniesmacza, że coś innego ją rani, że ją nudzi, albo kompletnie nie interesuje. Mogłem sobie wyobrazić jej reakcje, słowa, mechanizmy obronne. Mogłem. Skatalogowałem sobie ją w mojej głowie. 
Znałem ją. Znałem ją w sposób, w jaki nie znał jej nikt inny. Poświęciłem na to czas, który nigdy wcześniej nie miał dla mnie takiego znaczenia. Poznałem ją. Byłem w niej, częścią niej. Chciałem dla niej najlepszego, co oznaczało mnie, ale też zupełne przeciwieństwo mnie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted frompinkdress pinkdress viabrzask brzask
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viabrzask brzask

April 25 2017

2627 a8fc
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
1891 feea 500
Mike Mandel. Skyway, Santa Cruz, 1970-73
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask

April 19 2017

6873 266f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
5647 fda7 500

cinemarhplus:

Francis Ford Coppola and Marlon Brando by Harry Benson on the set of The Godfather

Reposted fromLittleJack LittleJack
5643 7356 500

onlyoldphotography:

Ed van der Elsken : Pierre and Paulette (Kiss with Hand Around Cheek), 1951.

Reposted fromLittleJack LittleJack
8618 bc56 500

zzzze:

Ilse Bing
Bal de la Couture, 1931
Vintage silver print

Reposted fromLittleJack LittleJack
8613 3962 500

artsycinema:

Through a Glass Darkly (1961) by Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack
6184 484c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
6183 a817 500

toutbellefemmes:

Lauren Bacall photographed by Nina Leen for Life magazine at Gotham Hotel in New York, May 1945.

Reposted fromLittleJack LittleJack
9066 2730 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 18 2017

5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viawstydem wstydem
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl