Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

3305 897c
5096 da99
1467 bf38 500
0478 05ad 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viacoeurina coeurina
9344 b4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
3358 869e
by Cédric Charbonnel
Reposted fromprzemykaz przemykaz viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacoolstorybro23 coolstorybro23
6202 6e51
Reposted fromiminlove iminlove viayanek yanek

March 20 2017

March 19 2017

5126 d019
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viamefir mefir
4966 7102

March 18 2017

8741 c071
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 16 2017

March 15 2017

Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viacoolstorybro23 coolstorybro23

March 12 2017

5019 3118
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa

March 11 2017

Reposted fromRynn Rynn viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl